https://mobirise.com/

FAYDALI BİLGİLER

Uyku Apnesi Nedir?

Foras Medikal

Uyku apnesi apne olarak da bilinir. Uyku sırasındaki solunum duraklamalarından kaynaklanan ve uyku düzeninin bozulmasına sebep olan önemli bir hastalık. Uyku apnesi uykuda hava akımının en az 20 saniye süreyle normal değerinin %20'sine ve daha altına düşmesi ile tanımlanabilir. Uykudaki solunum duraklamaları sonucunda kandaki oksijen miktarı azalır ve karbondioksit miktarı artar.


Uyku apnesi sinir sistemindeki bir problem veya solunum yollarındaki bir tıkanıklık nedeniyle uyku apnesi oluşabilir. Bazen de bu her iki durum birlikte olmaktadır. Bu hastalığın değerlendirilmesinde sadece solunumun durması apne değil aynı zamanda solunumun azalması hesaba katılmaktadır. Yüksek gürültülü horlama, yorgunluk, aşırı sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, sabah başağrısı gibi sorunlar uyku apnesinin sonuçları olarak ortaya çıkabilir. Hastalarda, hastalığın seviyesine göre bu sorunların biri, birden fazlası ya da hepsi birden görülebilir.

CPAP Nedir?

Foras Medikal

Özellikle tıkayıcı apnenin en etkili tedavisi CPAP (Continious Positive Airway Pressure)(Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazının uygulanmasıyla olur. Bu cihazın kullanılmasındaki amaç hastaya sürekli ve sabit olarak hava basıncı uygulayarak uyku sırasında kapanan üst hava yollarını açık tutmaktır. CPAP cihazı hastanın burnuna yerleştirilen ya da burun ve ağızı tamamen içine alan, yumuşak silikon bir maske ve bunu cihaza birleştiren hortumdan ibarettir. Hafif ve orta şiddetli vakaların tedavisinde kullanılan bu cihazın olumlu etkisi birkaç gün içinde görülür.

Solunum Cihazı (Ventilatör) Nedir?

Foras Medikal

Kronik solunum yetmezliği tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüz duvarı ve nöromüsküler hastalıklarda tüm dünyada giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Tanımlar: Ventilatör, respiratör aynı anlamda kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı "Solutucu" veya "solunum cihazı"dır. ALS hastalarında ventilatör ile hastaya iki şekilde solunum desteği verilir.

Non-invaziv Mekanik Ventilasyon:Solunum borusuna delik açılmadan maske yardımı ile solunum desteği veren solunum cihazının kullanılması

İnvaziv Mekanik Ventilasyon: Trakeostomi denilen solunum borusuna delik açılarak bu deliğe yerleştirilen kanül yardımıyla solunum desteği veren solunum cihazı kullanılması


Ev Tipi invaziv mekanik ventilatörün özelliklerin belirlenmesi ve ventilatör seçimi:

1.Hastanın solınımsal düzenini sağlayan minimal MV parametreleri (MV modu, Tidal Volüm, Solunum Dakika Sayısı, Tetikleme hassasiyeti,İnspirasyon Basıncı, Destek Basınıcı,PEEP Fio2 düzeyi,İnspiratuar akış hızı veya l:E oranı) belirlemektedir.

2.Cihazın güç kaynağı(İnternal ve eksternal pil sistemi ve şarj süreleri) açıklanmalıdır.

3.Cihazda istenen alarm(oksijen kaynağı yetersizliği,Elektrik kesilmesi,Hastanın cihazdan ayrılması,Yüksek basınç,Apne...vb.) ve uyarı(pil gücü ve şarj bilgisi) sistemleri belirlenmeli, alarm limitleri uygun şekilde ayarlanmalıdır.

4.Cihazla birlikte aşağıdaki gerekçeler sağlanmalıdır. Yedek ventilatörün sağlanabilir olması.Cihazın tamir gerektirecek arızalarda sorun giderilinceye kadar yedek ventilatörün acil olarak sağlanması için gerekli önemlerin alınması gerekmektedir.

Hasta için uygun solunum cihazı tipi ve parametreleri bu konuda uzmanlaşmış bir nörolog ya da göğüz hastalıkları uzmanı tarafından belirlendikten sonra hastaya sağlanan ev tipi ventilatör hastane ve hatta mümkünse yoğun bakım ünitesi koşullarında en az 48 saat süreyle uygulanmalıdır. Bu süre hem hastanın yeni cihaza uyum sağlaması hem de cihazın hasta için uygunluğunun test edilebilmesi için gereklidir. Belirlenen parametreler uygulansa bile bazen hastanın klinik tablosu bozulabilmektedir.İstenen sonucun sağlanması için bazen birçok ventilatörün denenmesine gereksinim duyulmaktadır.


Evde solunumsal destek tedavisinin planlama ekibi:

Ekibi Ağaşıdaki Kişiler Oluşturur:

1:Hasta ve Ailesi:Grubun en önemli üyeleridir.Özellikle eve gönderilme durumunda bakımla ilgili her kararı hastanın kendisi, eğer bu imkansızsa ailesi ile birlikte alınmalı ve onlar ynetici durumunda olmalıdır.

2.Hekim:Hastanın genel durumunu, solunumsal rezervini ve psikolojik durumunu iyi bilmeli ve hastanın güvenini kazanmış olmalıdır.Hasta ve ailesi tarafından kolaylıkla ulaşılmalıdır.

3.Hastayı Yakından Takip Eden Hemşire:Ekip içinde hekimin en önemli yardımcısıdır.Cihazın kullanımı, ayarlanması, uygulanması ve bakımı konusunda deneyimli, hasta ve ailesine eğitim verebilecek özellikte olmalıdır.Güler yüzlü olmalı ve hastaya güven vermelidir.


Solunum Cihazları Hakkında Genel Bilgiler

Bpap ve Cpap her ikiside solunumun problemi olan hastalarda kullanılan yardımcı solunum cihazlarıdır

Cpap (Continuous Positive Airway Pressure)

Bpap (Bilevel Positive Airway Pressure)

Her iki cihaz da mekanik ventilasyon (dışarıdan solunum yardımı) için kullanılmaktadır.Bu solunum cihazları sadece ALS için değil, daha birçok solunum problemlerinde kullanılır. Örneğin (Gece uyku apnesi= Uyku sırasında solunumun durması, Kronik akciğer hastalıkları vb..)

Amaç solunum problemi nedeniyle yeterli oksijen alamayan hastalarda mekanik solunum desteği vermektir.

ALS li hastalarda genellikle Bpap tibi solunum cihazı kullanulur. Çünki hastalar özellikle geceleri spontan solunum(kendiliğinden soluk alıp vermek) yeteneği zamanla kaybederler. Bpap cihazları böyle durumlarda otomatik devreye girer. Aynı zamanda hastanın solunum refleksine de cevap verir. Tüm bu özellikleri taşıyan cihazlara Bipap ST denilmektedir.

Bu cihazla hastaya otomatik olarak solunum yaptırmaktadır.

Mekanik ventilasyon (Yapay Solunum) 2 yolla uygulanabiliyor.

1. Non-invaziv(Maske Yoluyla)

2.İnvaziv(Nefes borusuna girtlak bölgesinden bir tüp takarak)Bu işlem Trakeostomi olarak adlandırılır. Bunun için küçük bir cerrahi işlem yapılır.

Hangi Hastada hangi yöntemin uygulanacağına doktor karar verir.(Nörolog ya da göğüs hastalıkları uzmanı)

ALS hastalarında genellkile Bpap ST tip uygulanır. Çünki hastanın rahatlığı için herşey otomatik olarak bu cihazlar ile sağlanır. Cihazlar heyet raporu ile Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Bu cihazlar SGK ya tedavi bittikten sonra iade edilmesi gereken cihazlardır.

KULLANILAN MASKELER NELERDİR?

Foras Medikal

Solunum Cihazlarında Kullanılan Maskeler
1.Ağız Burun Maskeleri (Full-Face Maskeler)
2.Burun Maskeleri (Nazal Maskeler)
 
Solunum cihazında kullanılacak olan maskelerin çeşidine bir nörolog veya göğüs hastalıkları uzmanı karar vermektedir.
 
Ağız Burun Maskeleri
Ağız burun maskeleri adında da anlaşılacağı üzere ağız ve burunun tamamını kapatan maskelerdir.Bu maskeler Non-invaziv (Hastanın kendi nefes yoluyla) solunumda kullanılır.Ağız burun maskeleri hastanın rahat edebilmesi ve gece uyku sırasında rahat uyuması sebebiyle genellikle yumuşak silikon malzemeden imal edilir. Bu maskeler hastanın başına sabitlenir. Sabitleme maskeye takılan elastik kafa bandları yardımıyla olmaktadır. Bu Kafa bandları maskenin hastanın tam yüzüne oturtulmasını sağlamak amacıyla ayarlanabilirdir.Maskede 360 derece dönebilen konnektör sistemi mevcuttur.
 
Burun maskeleri
Burun maskeleri sadece hastanın burnunu kapatan maskelerdir. Bu maskelerde Non-invazif sistemlerde kullanılır. Bu maskelerde maske alınlık sistemiyle desteklenir. Elastik kafa bandı sayesinde maskenin tam oturması sağlanır.Bu maskelerde yumuşak silikon malzemeden imal edilmektedir.Maskenin ortasında 360 derece dönebilen konnektör vardır. Bu maskeye takılan hortumun uyku sırasında hastayı rahatsız etmeyecek şekilde dönmesine yardımcı olması içindir.

ANKARA MERKEZ & FABRİKA
Ostim Mah. 1466.Sokak
No:28 06370
Yenimahalle - ANKARA


İSTANBUL ŞUBE
Hocapaşa Mah. Ebu Suut Cad.
38/A ( SGK Karşısı) Sirkeci
Eminönü - İSTANBUL

İLETİŞİM
  Email: info@foras.com.tr
  Tel: +90 312 395 77 66
  Faks: +90 312 395 77 67


  İLETİŞİM
  Email : foras@foras.com.tr
  Tel : +90 212 514 86 71
  Faks : +90 212 514 86 71